ZWROT TOWARU:
Klient może w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od zakupu rezygnując z towaru zakupionego w sklepie internetowym Wydawnictwa Kufer. Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dokonaniem zwrotu.


Procedura zwrotu:
Klient odsyła zwracany towar wraz z otrzymaną podczas zakupu fakturą. Towar musi być zapakowany w sposób bezpieczny, gwarantujący jego bezpieczny transport.
Na przesyłce powinien być napis "Zwrot".
Zwroty należy kierować na adres:
Wydawnictwo Kufer
ul.Młodości 8/4
43-300 Bielsko-Biała

Po dotarciu przesyłki do wydawnictwa Klient otrzymuje informację pocztą elektroniczną lub drogą telefoniczną o otrzymaniu zwrotu i wysłaniu protokołu zwrotu/faktury korygującej.
Po odesłaniu podpisanej przez klienta faktury korygującej zwracana jest należna kwota.

REKLAMACJE:
Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia reklamacji do siedziby Wydawnictwa Kufer

.
Procedura zwrotu reklamacyjnego:
Klient odsyła reklamowany towar wraz z fakturą. Towar musi być zapakowany w sposób bezpieczny, gwarantujący jego bezpieczny transport.
Na przesyłce powinien być napis "Reklamacja".
Przesyłki z reklamacjami należy kierować na adres:
Wydawnictwo Kufer
ul.Młodości 8/4
43-300 Bielsko-Biała


Po dotarciu przesyłki do wydawnictwa, Klient otrzymuje informację pocztą elektroniczną lub drogą telefoniczną o otrzymaniu reklamacji.
W ciągu 3 dni następuje rozpatrzenie reklamacji.
Wysyłana jest informacja do klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego.